patatas bruvas

CIDY LIFE X VALO BRAND BARCELONA

Skaters: Dominik Tassilo Stransky – Elliot Stevens – Patrick Ridder  – Ryan Gillett –  Stu Day – Steve Collis – Sam Tuffnell – Simon Isles – Sam Walker – Sandro Gruenheid – Tony Cheetah

WWW.CIDYLIFE.CO.UK

WWW.VALO-BRAND.COM